IoPT Praktisch

Zin van verlangen

De cliënt verwoordt zijn verlangen in een zin. Hoe krachtiger en korter deze zin is, hoe beter het resultaat.

Vb. Ik wil mijn geboortetrauma herbeleven

Interaktieve Zelf Resonantie (= opstellingsmethode)

Ieder woord uit de zin van het verlangen wordt met een representant woord voor woord opgesteld. Een woord kan een trauma, overlevingsdeel of gezond deel zijn. Vanuit gezonde delen en overlevingsdelen wordt er toegang tot het trauma gezocht. Op het moment dat dat gebeurt komt het onderdrukte trauma naar boven en treedt er onmiddellijke verwerking op.

Gratis info avonden

Indien U een infoavond wil organiseren omtrent IoPT: Ik verzorg dergelijke avonden gratis maar organiseer ze niet zelf: U zorgt voor een zaaltje en publiek.

  1. Ik geef een korte theoretische uiteenzetting (ca 1u)
  2. Ik demonstreer een volledige sessie (ca 1u, kan uitlopen)
  3. Eventueel gevolgd door een ‘meet and greet’.

Groep of individueel

Opstellingen kunnen in groep gebeuren: Er zijn immers representanten nodig om per woord op te stellen, maar ook individueel kan er goed met deze techniek gewerkt worden.

Prijzen

       In groep

        100 €: Voor een eigen opstelling

        40 €: Als representant/resonantiepersoon

       Individueel

        75 €: Voor een opstelling (= NIET in  tijd beperkt)