IoPT vs andere technieken

IoPT vs klassieke psychotherapie

In de klassieke psychotherapie gaat men ervan uit dat over trauma’s praten helpt. De klachten van de cliënten (= overlevingsstrategieën) zullen echter toegang tot het trauma blijven verhinderen, waardoor het ‘klassieke’ praten nooit kan helpen of werken. In het beste geval zal de psycholoog of therapeut zichzelf verstrikken met de trauma’s van de cliënt en zijn eigen overlevingsstrategie(ën) proberen over te dragen op deze. Dit lost niets op hoewel het goedbedoeld is. Dit geldt in principe voor alle andere coaching technieken ook: Men is niet bij machte het trauma te ontrafelen en te verwerken.

IoPT vs biologische geneeskunde

De klassieke geneeskunde heeft heel wat positieve resultaten geboekt: Met een pilletje werden resultaten bereikt die voordien onmogelijk geacht werden. Ondertussen is er echter een  ‘genetische biologie’ ontstaan die uitsluitend overlevingsstrategieën van trauma’s onderdrukt met medicijnen: Zelfs op lange termijn. Heel dit ‘biologisch kwetsbaar’ psychiatrie verhaal is echter nooit wetenschappelijk aangetoond en/of bewezen tot op heden, en steunt op een volledige theoretische hypothese die de farmaceutische industrie gretige woekerwinsten bezorgt. 

IoPT gaat uit van een nieuwe en totaal andere hypothese op basis van trauma therapie resultaten: Verwerk het onderliggend trauma, en de ziektebeelden (= overlevingsstrategieën) verdwijnen vanzelf.  

IoPT vs familieopstellingen/systemisch werk

Voor IoPT waren er Bert Hellinger zijn familieopstellingen. IoPT werkt op basis van dezelfde opstellingsmethode, maar de achterliggende theorieën zijn compleet veranderd en hebben veel meer psychologische diepgang. Een paar wezenlijke verschillen:

  • Bij familieopstellingen zoek je balans binnen je familie. Bij IoPT vertrek je volledig van jezelf: Innerlijke delen van de cliënt worden opgesteld.
  • Bij familieopstellingen worden meegedragen trauma’s teruggegeven aan vorige generaties: Bij IoPT verwerken we zelf de trauma’s.
  • De zogenaamde ‘orde van de liefde’ uit familieopstellingen blijkt niet relevant te zijn voor traumaverwerking in IoPT.
  • Dan zijn er nog de volgende illusies van Bert Hellinger die de realiteit verkrachten:   
    • Het belang van de biologische ouders is veel te groot.
    • Niemand mag buiten gesloten worden.
    • Daders en slachtoffers moeten altijd verzoend worden met mekaar. In de praktijk betekent dit vaak hertraumatisering van het slachtoffer.