IoPT Trauma definities

Definitie

Wat zijn traumadelen?

In geval van een levensbedreigende ervaring, of een ervaring die zo beschouwd wordt, maakt ons lichaam zich klaar om weg te vluchten. Als de vluchtreactie heel sterk opgebouwd is, maar we kunnen niet weg, komen we in een ‘freeze’- mode en splitsen we een stuk af in een traumadeel. Lichamelijk wordt het trauma opgeslagen en wordt letterlijk bevroren in de tijd. We hebben dus traumadelen in ons met een afsplitsing per traumadeel.

Wat zijn overlevingsdelen?

Een trauma wordt als levensbedreigend ervaren: Dit mag dus nooit meer opnieuw voorkomen. Van daaruit ontstaan overlevingsstrategieën die ervoor zorgen dat het trauma niet meer onieuw ervaren kan worden. Deze overlevingsstrategieën gaan het trauma verdringen zodat we het niet meer actief zullen kunnen herinneren. Ook zullen deze ervoor zorgen dat we alles wat ons aan het trauma kan doen herinneren netjes onbewust zullen vermijden. Alle angsten bijvoorbeeld die het gevolg zijn van een trauma; zijn dus overlevingsdelen die actief zijn. Vrijwel alle psychiatrische ziektebeelden zijn dergelijke overlevingsstrategieën van trauma’s.

Wat zijn gezonde delen?

Hoe getraumatiseerd mensen ook zijn, en hoeveel overlevingsstrategieën ze ook hebben: Er zijn gelukkig ook steeds gezonde delen aanwezig in ieder mens.

Wat is IoPT therapie/heel worden?

Door toepassing van de Interactieve Zelf Resonantie methode worden de traumadelen kleiner, want ze worden naar de oppervlakte gebracht en verwerkt, waardoor de gezonde delen groter worden. Als een trauma verwerkt wordt verdwijnen de bijhorende overlevingsstrategieën vanzelf omdat ze niet langer nodig zijn. Dus ook alle angsten en andere ongemakken die ze veroorzaken. Hoe minder traumadelen er over blijven, hoe meer heelheid ervaren zal worden. Langzaam aan ontstaat er een gezonde autonomie.