Wat is IoPT

IoPT staat voor Identity oriented Psycho Trauma therapie. Dat is een handvol woorden die elk hun betekenis hebben. Het betreft hier een vrij nieuwe trauma verwerkingstechniek die ontstaan is uit gebrekkige resultaten met systemisch werk volgens Hellinger enerzijds, en de meest recente inzichten uit de psychologie van traumaverwerking anderzijds. Om het in een paar woorden samen te vatten: De opstellingsmethode van systemisch werk werd, mits een paar aanpassingen, behouden. Maar alle filosofische spirituele theorieën van Bert Hellinger zijn vervangen door stevige degelijke recente psychologische inzichten van professor dr Franz Ruppert. Deze vernieuwende inzichten in combinatie met opstellingen als methode samen, maken van IoPT een van de beste traumaverwerkingstechnieken die we heden ten dage kennen. In IoPT spreken we niet langer meer van opstellingen, maar van IZR (Interactieve Zelf Resonantie).

Holistische benadering psychosomatische klachten

De medische wereld is gelukkig flink veranderd en nog steeds in evolutie sinds begin van de vorige eeuw. Maar een punt van kritiek waar men niet omheen kan is dat alleen maar symptoom behandeling gedaan wordt. De échte oorzaken blijven meestal verder ongemoeid of worden in een ‘genetisch biologisch’ kader geplaatst. In heel veel gevallen van psychosomatische klachten  (maar andere ziektebeelden kunnen hier ook in passen) is het beter om de mens als geheel te beschouwen, in plaats van op te splitsen in symptoomdelen. In geval van psychosomatische ziektes wordt er hélaas vrijwel nooit naar de mens als geheel gekeken. De ervaring leert dat heel wat lichamelijke klachten kunnen veroorzaakt worden als gevolg van trauma’s die zich vastzetten op het lichaam. In die gevallen kan je alleen maar goede definitieve resultaten bereiken door traumaverwerking, waarbij men de mens als een ‘holistisch systeem’ benadert in plaats van alleen alles in ‘vakjes’ op te delen.

Meergenerationele trauma benadering

Sommige traumas waar je last kan van hebben kunnen overgenomen zijn van voorouders uit je familie, zonder dat daar een logische verklaring voor is. In dat geval spreken we van meergenerationele traumas. Naast IoPT zijn er nog andere methodes die dit begrip kennen, maar ik beperk me hier tot de IoPT benadering.  Of een trauma overgenomen is of niet: Het betekent dat je er last van hebt. De IoPT behandeling bestaat er dan in het overgenomen trauma te verwerken door de persoon die er last van heeft, zonder dat er uitgebreid geprobeerd wordt om de oorzaak of de waarheid met precisie te achterhalen. Een klassiek vb van een meergenerationeel trauma is bv psychoses, wat vaak een onverwerkt moordtrauma in een vorige generatie van de familie is. Merk op dat abortussen ook onder deze categorie kunnen vallen want tenslotte zijn deze ook moordgerelateerd.

Prenatale trauma’s vanaf de conceptie

Bij de meeste therapieën begint de behandeling vanaf de geboorte. Op zich lijkt dat zelfs heel logisch, maar een foetus is vanaf de conceptie gevoelig voor de omgeving waarin deze zich bevindt. Tenslotte gaat het hier om leven in eenheid met de moeder, want er is nog geen fysieke scheiding tussen hen. Als de moeder flink getraumatiseerd is, of emotioneel afwezig is, of een kind draagt dat helemaal niet gewenst is, dan zal het kind deze trauma’s en angsten van de moeder voelen en eigenlijk al deze gevoelens reeds prenataal overnemen van de moeder. De foetus die liefde en houvast nodig heeft kan op deze wijze al doodsangsten uitstaan, of zich al heel eenzaam voelen.  En dat terwijl hij zich geborgen en gedragen in de liefde van de moeder zou moeten voelen. Bovendien  is er nog geen ik- besef, zodat alle trauma’s die de moeder meemaakt als eigen trauma’s beschouwd worden. Dergelijke zware trauma’s kunnen succesvol verwerkt worden met IoPT. Vb Van een dergelijk trauma: Een kind dat een abortuspoging overleeft, of een kind dat verwekt wordt door een verkrachting. De moeder kan ook mentaal en emotioneel helemaal niet klaar zijn om een kind te krijgen, of bvb. zelf in een depressie zitten tijdens de zwangerschap.

Geboortetrauma

Een van de meest traumatische ervaringen waar iedereen door moet is het trauma van de geboorte. De manier waarop de scheiding van de moeder plaats vindt zou eigenlijk veel beter kunnen indien medisch personeel in eerste instantie zou inzien in welke mate ze traumatiserend werken op het ongeboren en/of pasgeboren kind. Het kind zelf beseft niet wat er gebeurt, en als de moeder in paniek is of angsten heeft, zal het deze perfect aanvoelen en overnemen. Bovendien is en blijft de geboorte een gevecht op leven en dood wat de ongeboren baby op dat moment ook zo ervaart. Onderwaterbevallingen zouden op dit vlak zowel voor de moeder als de baby beter zijn, omdat de pijn van de bevalling op deze manier sterker beperkt wordt. Vb Van een dergelijk trauma: Onverklaarbare paniekaanvallen zijn vaak gerelateerd aan een geboortetrauma.